jueves, 1 de mayo de 2014

Yomikiri (one-shot)
 (yomikiri)  (one-shot)  (episodio piloto)

Barcelona 2014